Sprzęt

Aby zobrazować Państwu możliwości konfiguracji Centralnego Systemu Mycia prosimy o zapoznanie się z rysunkiem przedstawiającym wiele zastosowania i możliwości wykorzystania CSM w obiektach przetwórstwa spożywczego.
Rozprowadzenie wodne i sprężonego powietrza wykonuje się indywidualnie dla każdej oferty uwzględniając potrzeby i możliwości adaptacyjne obiektu

Układ pompowy

Urządzenia peryferyjne

Rozprowadzenie wodne

Bębny samozwijające

Satelitarna stacja pianotwórcza

Mobilne wytwornice piany