bebny samozwijajace serwis csm - mycie zakładu

Bębny samozwijające do węży

Równocześnie ze wzrastającą świadomością wymogów bezpieczeństwa w przemyśle spożywczym korzyści ze stosowania zwijaczy do węża staja sie oczywiste. Węże do transportu różnych substancji nie są używane przez cały czas pracy. Po wykorzystaniu najczęściej leżą na podłodze narażając pracowników na możliwość wypadku lub uszkodzenia samego węża przez poruszające się pojazdy. W przemyśle spożywczym taki stan powoduje brudzenie się węży i obniżenie stanu higienicznego. Zastosowanie zwijaczy bębnowych pozwala na zmniejszenie możliwości wypadku, zwiększenie efektywności pracy, utrzymanie węży w czystości, oraz redukcję kosztów.