satelitarna stacja pianotworcza centralne systemy mycia

Satelitarne stacje pianotwórcze

Jest urządzeniem służącym do niezależnego mycia pianowego, płukania wodą i dezynfekcji pianowej. Urządzenie zasilane jest wodą o ciśnieniu 25bar z zewnętrznego źródła. Doskonale nadaje się do mycia dużych powierzchni w zakładach przetwórstwa spożywczego, gdzie mycie wykonuje się codziennie i wymagany jest wysoki poziom higieny. Funkcje urządzenia oparte są na manualnej zmianie trybu pracy z płukania na mycie pianowe i dezynfekcję pianową. Sterowanie zmianą trybu pracy zależy od typu satelity.

Mobilna satelitarna stacja pianotwórcza

Alternatywą do zamontowanych satelitarnych stacji pianotwórczych, są stacje mobilne. Rozwiązanie to pozwala na zwiększenie ilości punktów mycia, tym samym minimalizując koszty CSM. Dodatkowym atutem tego rozwiązania jest możliwość zastosowania wózków pozwalających na ustawianie kuwet na odpady stałe.