uyklad-pompowy centralne systemy mycia

Układ pompowy

Jednostka pompowa jest sercem Centralnego Systemu Mycia. Jej zadaniem jest podniesienie ciśnienia wody, która jest doprowadzana za pośrednictwem rozprowadzenia wodnego do satelitarnych stacji pianotwórczych oraz punktów pracy.

Jednostki pompowe dobiera się indywidualnie do potrzeb odbiorcy w zależności od wielkości zakładu i przewidywanej ilości stanowisk jednoczesnej pracy.

Oferowane przez nasz układy pompowe oparte są na odśrodkowych pompach firmy GRUNDFOS, LESZNO lub, WILOI, których czas pracy określono na około10 lat.
Stacja pomp wyposażona jest w elektroniczny system sterowania i zabezpieczenia